Over Ons

Over Ons

Over Stado

De ontwikkeling van een appartementsproject is niet meer zo vanzelfsprekend doordat de regelgeving steeds complexer wordt. Het ontwerp moet tegenwoordig voldoen aan tal van moeilijk verenigbare wetten, verordeningen en decreten. Ook de technische eisen waaraan een gebouw moet beantwoorden worden steeds strikter en uitgebreider.

Het volstaat reeds lang niet meer om bijvoorbeeld enkel de stabiliteit en de waterdichtheid te bestuderen en te garanderen. Daarnaast moeten we onder andere de thermische isolatie en de bouwknopen, het risico op “oververhitting”, de luchtdichtheid en de hygiënische ventilatie, het akoestische comfort, de toegankelijkheid voor mindervaliden, de brandveiligheid en dergelijke meer bestuderen en in acht nemen.
​​​​​​​
Vooraf en tijdens de uitvoering moeten we ook rekening houden met tal van zaken zoals plaatsbeschrijvingen, signalisatievergunningen, milieuvergunningen en lozingscontracten voor het verlagen van het grondwaterpeil, het bodembeheerrapport en dergelijke meer.

Stado beschikt over de nodige kennis en competente partners om dit complexe proces tot een goed einde te brengen.

Met kennis van zaken

In 2004 verkreeg Stado haar registratie als aannemer voor 22 categorieën / specialiteiten en werd het erkend in de Klasse 1, ondercategorieën D1 – D5 – D16 en D 17.

Sinds het wijzigingsdecreet van 18 november 2011 wordt niet meer aanvaard dat een promotor of ontwikkelaar haar eigen EPB coördinatie waarneemt, maar toch volgt zaakvoerder Hendrik "Rik" Stam, onder andere EPB-deskundige, de regelgeving op de voet.

In 2008 startte Stado met “BIM” wat staat voor Building Information Modelling. Sindsdien werkt het bedrijf nog uitsluitend met intelligente parametrische 3D modellen voor elk nieuwbouwproject.

Voorafgaand aan de bouwwerken wordt een grondsondering uitgevoerd om de draagkracht van de bodem te kennen. Een stabiliteitsstudie door een extern ingenieursbureau is standaard voorzien.

Goed verzekerd!

Naast de algemene verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Bouwwerken van Stado als vennootschap, wordt elk nieuwbouwproject verzekerd middels een zogenaamde ABR-polis.
ABR staat voor 'Alle Bouwplaats Risico’s' en is dus een soort van omniumverzekering tijdens de bouwwerken. Bij de oplevering van een nieuwbouwproject wordt deze verzekering dan weer omgezet in een Blokpolis, zodat de nieuw opgetrokken gebouwen doorlopend verzekerd zijn. Uiteraard wordt ook de 10-jarige aansprakelijkheid conform de wet Laurelle van 15 februari 2006, verzekerd.

Tevens worden de nodige waarborgen conform de wet Breyne voorgelegd bij de aankoop op plan. Dit ter bescherming van de koper tegen een eventueel faillissement van de aannemer tijdens de uitvoering.

De procedure van de Verzoeningscommissie Bouw, bestaande uit onder andere Test-Aankoop, wordt in elke overeenkomst opgenomen. Stado is verder lid van organisaties als Bouwunie, de Confederatie Bouw, de Federatie van Algemene Bouwaannemers alsook van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf.

Inschrijven Nieuwsbrief

Zo wordt u altijd als eerste op de hoogte gebracht van ons laatste nieuws, updates, jobs, tips & promoties. Stay UP-TO-DATE!

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?

Wilt u uw projectgrond laten ontwikkelen of wenst u meer informatie over onze projecten? Of heeft u een algemene vraag? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij beantwoorden u zo snel mogelijk.

Contacteer Ons