Troeven

Troeven

Bijna energieneutraal bouwen

Nieuwbouwprojecten moeten aan de energieprestatie-regelgeving (EPB) voldoen. EPB is de afkorting van Energie, Prestatie en Binnenklimaat. Met deze regelgeving beoogt de overheid goed geïsoleerde gebouwen met energiezuinige technieken en een gezond binnenklimaat.

Voor nieuwbouwwoningen is het sinds 2021 zelfs verplicht om BEN (Bijna Energie Neutraal) te bouwen. BEN betekent een E-peil van maximaal 30. Vanaf 2022 deed de overheid daar nog een schepje bovenop door het S-peil te verlagen van maximaal 31 naar 28. Het S-peil of de “schilpeil” drukt de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit. Hoe lager deze waarde, hoe energiezuiniger een gebouw is.

Stado scoort met haar nieuwbouwprojecten al vele jaren aanzienlijk beter dan de norm. In het bijzonder op het vlak van luchtdichtheid haalt Stado opmerkelijk goede resultaten, dankzij aandacht voor detail tijdens de volledige uitvoering.

​​​​​​​Om voorafgaandelijk aan de aankoop op plan de energieprestaties van uw nieuwbouwappartement te kennen, vraagt u de zogenaamde “EPB startverklaring” op. Een startverklaring wordt opgesteld door een door de overheid erkende EPB-verslaggever. Hij of zij berekent hoe uw gebouw aan de eisen kan voldoen, welk prestaties er behaald zullen worden, en dient de startverklaring digitaal in op de energieprestatiedatabank van het Vlaams energieagentschap.

Lawaaihinder beperken

De een is gevoeliger voor geluid dan de ander en buren moeten normale leefgeluiden van elkaar kunnen accepteren, maar voorkomen is hoe dan ook beter dan genezen. Hoewel je lawaaihinder, in het bijzonder in appartementsgebouwen, nooit helemaal kan uitsluiten, hecht Stado uitermate belang aan de akoestische prestaties van haar nieuwbouwprojecten. Het vermijden van geluidsoverlast dient op meerdere fronten tegelijk aangepakt te worden.

1. Aanpakken aan de bron
Ook bij een goede buur slaat er al wel eens een deur dicht of glipt er een toiletdeksel uit de handen… Vandaar dat Stado al heel wat maatregelen neemt om te voorkomen dat dit voor overlast zorgt, zoals bijvoorbeeld aanslagrubbers bij elke binnendeur en “soft close” oplossingen voor de keukendeurtjes, de keukenlades en de toiletbrillen.

2. Omgevings- of straatlawaai
Afhankelijk van de ligging van het nieuwbouwproject neemt Stado de nodige maatregelen om deze lawaaihinder te beperken met een goede geluidsisolatie van de bouwschil. Regelmatig opteren we voor hoog performante akoestische beglazing en voor ventilatiesystemen, waarbij raamroosters overbodig zijn, om buitenlawaai te weren.

3. Installatielawaai
Ventilatiesystemen, liften in gebouwen, machinekamers en automatische poorten zijn maar enkele voorbeelden van technische installaties die voor geluidsoverlast kunnen zorgen. Via maatregelen als trillingsdempers, het ontkoppelen van starre kanalen met flexibele aansluitingen, soft start en stop systemen, ontkoppelde kokers en dergelijke meer, wordt geluidsoverlast tot een minimum herleid.

4. Luchtgeluid
Om luchtgeluid, veroorzaakt door bijvoorbeeld een televisietoestel of een muziekinstrument, te dempen, is de massa-veer-massawet cruciaal. Daarom worden de verschillende woongelegenheden steeds gescheiden via dubbele muren met daartussen een voldoende dikke akoestische isolatie. Het systeem werkt als volgt: het geluid botst tegen de massa van de eerste muur en brengt deze aan het trillen. De geluidsisolatie of “veer” tussen beide wanden vangt deze trilling op en fungeert als schokdemper. Het geluid wordt vervolgens sterk verzwakt doorgegeven aan de massa van de tweede muur.
​​​​​​​
5. Contactgeluid
Dankzij een zwevende dekvloer verminderen we de overdracht van loopgeluiden, geluiden van verschoven meubilair en/of van vallende voorwerpen. Onder de dekvloer brengen we een elastische laag aan die de trillingen dempt.
​​​​​​​Er bestaan heel wat afdoende, maar ook veel minder goede oplossingen. Sedert heel wat jaren opteert Stado voor gecertificeerde hoog performante systemen.


Aandacht voor groen

Een groene omgeving maakt je niet enkel gelukkiger en gezonder, het heeft ook een positieve impact op de waarde van je vastgoed. Daarnaast dragen natuurlijke elementen in de omgeving, maar ook stadsparken, tuintjes en kleine groenelementen, bij tot een groter welzijn van de buurt.

​​​​​​​Vandaar dat Stado ook steeds meer aandacht besteedt aan gemeenschappelijk groen bij de realisatie van haar projecten. Een bijzonder groot voordeel daarbij is dat je als mede-eigenaar van een eigen tuin kan genieten, zonder dat je je zorgen hoeft te maken over het onderhoud daarvan.

Geen verrassingen dankzij B.I.M.

Een goede voorbereiding is het halve werk, zegt men wel eens. Stado maakt gebruik van Building Information Modelling (B.I.M.) en Autodesk. Deze aanpak helpt Stado om projecten in goede banen te leiden en te anticiperen op fouten die anders pas zouden uitkomen bij de uitvoering. Het komt neer op het digitaal voorstellen van de fysische en functionele karakteristieken van een gebouw.

Er wordt met andere woorden virtueel parametrisch gebouwd. Dit gaat veel verder als het alleen maar maken van een 3D gebouwenmodel. Elk onderdeel van het gebouw krijgt immers een aantal fysische en exterieur kenmerken mee zodat als het ware een “intelligent” gebouwenmodel wordt bekomen.

In 2008 startte Stado met B.I.M. voor het bouwkundige gedeelte van de te realiseren projecten en woningen. Sinds 2011 worden ook de voornaamste technieken in de gebouwen met B.I.M. gemodelleerd.

Zo herleiden we foutkosten tot een minimum en korten we de uitvoeringstermijn in.

De voordelen van B.I.M.

Een beter inzicht in het gebouwenmodel in de ontwerpfase. Dit zowel naar indeling zelf als naar bijvoorbeeld conflicten tussen luchtkanalen of afvoerbuizen en constructieve dragende elementen.

Het fotorealistisch visualiseren van het gebouw met verschillende materiaalkeuzes tijdens verschillende seizoenen of weersituaties.

Het simuleren met bewegende beelden van de beschaduwing op een terras gedurende een bepaalde periode of het bepalen van de meest geschikte plaats voor zonnepanelen op een dak.

Gelijkvormigheid in de plannen die gegenereerd worden: een aanpassing om het even waar in het model resulteert automatisch in een aanpassing in alle daaraan gekoppelde plannen.

Door de uitvoering te faseren, hetzij de verschillende stappen van het bouwproces te visualiseren, verkrijgen we een beter inzicht in de uitvoering. Hierdoor kunnen we bouwfouten zo veel mogelijk vermijden en kan het bouwproces sneller verlopen.

Verregaande berekeningen zoals de nodige diameters van luchtkanalen en rioleringen zijn mogelijk in het model.

Het afleveren van een duidelijk gedocumenteerd as-built model voor het postinterventiedossier voor onderhoud en gewenste wijzigingen achteraf.

Inschrijven Nieuwsbrief

Zo wordt u altijd als eerste op de hoogte gebracht van ons laatste nieuws, updates, jobs, tips & promoties. Stay UP-TO-DATE!

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?

Wilt u uw projectgrond laten ontwikkelen of wenst u meer informatie over onze projecten? Of heeft u een algemene vraag? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij beantwoorden u zo snel mogelijk.

Contacteer Ons